Äktenskapsförord

Inom ett äktenskap är all egendom så kallad giftorätt och delas lika vid skilsmässa eller dödsfall, det spelar ingen roll vem som formellt äger den. Om man vill att viss eller all egendom ska vara enskild måste det bestämmas genom ett äktenskapsförord. Det måste registreras på rätt sätt för att gälla.

Ett äktenskapsförord kan verka formellt och kanske bökigt, men det är ett lika praktiskt som enkelt sätt att på förhand säkerställa att man är överens om vad som verkligen gäller. Och tänk på att det alltid går att förändra eller upphäva – om man är överens om det – när som helst. Det kanske är så att man efter ett långt äktenskap inte längre betraktar släktens sommarstuga som sin egen utan att den ”blivit” gemensam. Då är det enkelt att ändra eller upphäva den tidigare överenskommelsen så att den inte längre är enskild egendom.

Vanliga äktenskapsförord

Det finns tre huvudalternativ för äktenskapsförord
1. Att allt ska vara enskild egendom. Man kommer överens om att ingen egendom skall delas och var och en behåller sitt – även framtida förvärv, arv och gåvor blir då enskild egendom.
2. Att allt man äger när man gifter sig är enskild egendom, men sådant man skaffar sig sedan är gemensamt (giftorätt).
3. Att något speciellt föremål eller tillgång ska vara enskild egendom. Det kan till exempel vara så att man vill undanta sommarstugan, ett visst sparande, eller att arv och gåvor från respektive släkt ska vara enskild egendom.