Gåvor

Gåvor kan ske givetvis ske på många olika sätt men när det gäller större värden eller egendom som är registrerad, t ex fastigheter, bostadsrätter, aktier, så krävs det att gåvan sker genom ett korrekt upprättat gåvobrev. Gåvobrevet fyller samma funktion som ett köpeavtal. Genom gåvobrevet bevisas det hur överföringen av egendomen ska gå till, vilket krävs t ex för att inskrivningsmyndigheten ska kunna ändra lagfarten på en fastighet. Gåvobrevet innebär också en möjlighet att kunna bevisa hur en överföring gått till så att ingen annan med framgång kan hävda t ex att man lånat egendomen eller att den fortfarande tillhör gåvogivaren. Skälet kan vara att undvika skatt, att förenkla ett arvsskifte eller för att helt enkelt hjälpa till ekonomiskt. Sedan den 1 januari 2005 är gåvoskatten borttagen och alla gåvor är skattefria.

Varför skriftligt gåvobrev?

Vid gåva av fastighet eller bostadsrätt krävs ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska bli gällande. Det är också viktigt att det formuleras rätt. Man kan bland annat bestämma att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och att den därför inte delas om mottagaren skiljer sig. Man kan också bestämma att gåvan inte får säljas eller belånas, eller att givaren ska ha rätt att bo kvar i en fastighet.
Även i andra fall kan det vara aktuellt med ett skriftligt gåvobrev. Om man till exempel vill ge ett barn en större summa pengar men vill att det ska vara barnets enskilda egendom i äktenskap så måste man bestämma det skriftligt.

Ring eller mejla, vi berättar gärna hur vi kan hjälpa till. Har du någon fråga om juridik? Vi svarar gratis!