Samboavtal

Om man äger olika andelar av en bostad, eller om bostaden är den enas hyresrätt, är ett samboavtal att rekommendera om man vill vara säker på att bostaden inte delas vid en separation. Avtal bestämmer att sambolagens regler om bodelning inte gäller på samma sätt som ett äktenskapsförord när man är gift. Avtalet ska inte registreras.

Om den ena sambon gjort en större kontantinsats så bör man också upprätta ett skuldebrev mellan samborna eller formellt äga olika andelar i bostadsrätten.
Ett samboavtal eller ett skuldebrev kan verka formellt men är ett enkelt sätt att på förhand säkerställa att det man är överens om verkligen gäller.

Testamente – inte samboavtal!

När man som sambo tänker på ett samboavtal är det ofta ett testamente man egentligen menar. Avtalet gör så att en bostad som man äger med olika andelar inte delas. Om man redan äger hälften vardera behövs inget avtal eftersom man redan äger hälften. För att skydda varandra vid ett dödsfall behövs ett testamente – sambor ärver inget av varandra om inte testamente finns. Läs mer om detta under rubrikerna om att vara Sambo och Testamente