Sambo

Enligt sambolagen ska man dela lika på gemensam bostad och bohag om man separerar. Delning sker oavsett vems bostaden är eller om den ena parten gjort en större insats. Men genom att skriva ett samboavtal kan man i förväg bestämma sig för en annan fördelning.

En viktig regel är att sambor inte ärver varandra automatiskt. Därför kan det behövas ett testamente. Utan testamente kanske den efterlevande sambon tvingas lösa ut den avlidnes arvingar för att behålla den gemensamma bostaden och bohaget.

Arv och testamente

I de allra flesta sambosituationer är ett testamente att rekommendera för att skydda den efterlevande sambon. Sambor ärver inte varandra och kan man inte ordna fram pengar för att lösa ut arvingar är försäljning och flytt kanske oundvikligt. Ett testamente är en enkel åtgärd med stor betydelse om det värsta skulle inträffa.
Även om man har barn tillsammans och lever som vilken annan familj kan problem uppstå. Barn ärver all den avlidnes tillgångar och om barnen är underåriga måste överförmyndaren godkänna alla större ekonomiska beslut, som till exempel försäljning och belåning.

Bodelning och samboavtal

När man delar upp sin egendom efter en separation gör man en bodelning. Man har rätt att begära bodelning upp till ett år efter att man flyttat isär. Därför är det viktigt att kunna bevisa att bodelningen skett genom att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal.

Ett samboavtal fungerar ungefär som ett äktenskapsförord när man är gift. Om man har ett samboavtal gör man ingen bodelning när man flyttar isär utan att var och en behåller sitt.

Kontantinsats vid köp av bostad

Om den ena sambon gjort en större kontantinsats vid köp av bostad så bör man upprätta ett skuldebrev mellan samborna. Eftersom bostaden delas lika utan hänsyn till kontantinsats är ett skuldebrev enda sättet att bestämma att den ena sambon ska få mer vid en separation eller en försäljning. Ett alternativ är att formellt äga olika andelar av bostaden i proportion till respektive insats.