Fastighet/Bostadsrätt

Din Jurist hjälper till med att överföra ägandet av fastigheter och bostadsrätter genom att upprätta överlåtelseavtal, t ex arvskiftesavtal, bodelningsavtal (kan ske under äktenskap mellan makar som vill ändra ägandeförhållandena), gåvobrev och köpekontrakt. Mellan närstående är det ofta skatte-/avgiftsmässigt bättre att överföra ägandet av t ex en fastighet genom arvskiftesavtal, bodelningsavtal eller gåvobrev än att göra detta genom ett köpeavtal. T ex så utgår inte stämpelskatt (s k lagfartskostnad) vid överlåtelser av fastighet om detta sker på annat sätt än genom försäljning.

Vid försäljning eller köp av fastighet eller bostadsrätt kan det uppstå situationer där man behöver en jurist. T e x kan bostaden vara felaktig utifrån vad som lovades vid köpet eller så kanske köparen inte betalar. Vidare så kan en tvist uppstå senare t ex om en fuktskada ska ersättas av säljaren eller om fastigheten är belastad med ett s k dolt fel.

Ring eller mejla, vi berättar gärna hur vi kan hjälpa till. Har du någon fråga om juridik? Vi svarar gratis!