Gåvobrev

Genom gåva kan man föra egendom från till exempel föräldrar till barn. Skälet kan vara att undvika förmögenhetsskatt, att förenkla ett arvsskifte eller för att helt enkelt hjälpa till ekonomiskt. Sedan den 1 januari 2005 är gåvoskatten borttagen och alla gåvor är skattefria.

Varför skriftligt gåvobrev?

Vid gåva av fastighet eller bostadsrätt krävs ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska bli gällande. Det är också viktigt att det formuleras rätt. Man kan bland annat bestämma att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och att den därför inte delas om mottagaren skiljer sig. Man kan också bestämma att gåvan inte får säljas eller belånas, eller att givaren ska ha rätt att bo kvar i en fastighet.

Även i andra fall kan det vara aktuellt med ett skriftligt gåvobrev. Om man till exempel vill ge ett barn en större summa pengar men vill att det ska vara barnets enskilda egendom i äktenskap så måste man bestämma det skriftligt.