Bodelningsavtal

När man delar upp sin egendom efter ett äktenskap eller ett samboförhållande gör man en så kallad bodelning. Man har rätt att begära det upp till ett år efter att ett samboförhållande upphört. Efter ett äktenskap finns ingen absolut tidsgräns, det går därför att begära delning mer än tio år efter en skilsmässa.

Om man inte kan bevisa att man bodelat kan man tvingas göra en ny. Därför är det viktigt att ha ett skriftligt bodelningsavtal.

Vad innehåller ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal kan vara enkelt och bestämma att var och en behåller sina saker. Ofta kommer man i avtalet överens om vem som ska ta över bostad och lån och hur mycket den ena ska betala till den andre. Det är inte så vanligt att man tar med möbler och mindre saker men väl båtar och bilar.

Det blir ingen skatt när man ändrar ägande och lagfart genom bodelning. Det är därför ingen idé att ta över bostad genom köp, det blir då kostnad för lagfart och kanske också reavinstskatt för den som säljer.

Avtalet måste var rätt för att gälla!

Det är viktigt att ett bodelningsavtal skrivs på rätt sätt för att båda parter ska kunna känna sig trygga. Om avtalet inte är riktigt kan båda begära bodelning på nytt. Det kan också bli omöjligt för den som tagit över en bostad att sälja vidare eller ta nya lån.