Arv/Bouppteckning

Behöver du hjälp med en bouppteckning eller att fördela ett arv genom ett arvskiftesavtal? Din Jurist kan hjälpa till med detta eller att företräda en dödsbodelägare såsom ombud om tvist uppstår.

När någon avlider ska man göra en bouppteckning inom tre månader. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes arvingar och eventuella testamentstagare och de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Till bouppteckningen ska alla dödsbodelägare kallas och de handlingar som är av vikt för bouppteckningen ska biläggas bouppteckningen, t ex eventuellt testamente, äktenskapsförord m m. Den som bäst kände den avlidne skriver under bouppteckningen och två förrättningsmän intygar att allt har gått rätt till.

När bouppteckningen registrerats ska arvet fördelas mellan dödsbodelägarna. Ett arvskifte sker genom att ett arvskiftesavtal skrivs under av alla dödsbodelägarna. För det fall man inte kommer överens kan någon av dödsbodelägarna hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsman/arvskiftesman utses till att göra arvskiftet.

Ring eller mejla, vi berättar gärna hur vi kan hjälpa till. Har du någon fråga om juridik? Vi svarar gratis!