Äktenskap

Juridiken kring ett äktenskap rör det mesta i form av ägande och arv. Det mesta sker automatiskt när man gifter sig men det finns situationer man får ordna själv. Tänker man efter före, och ordnar alla papper, blir äktenskapet tryggare för båda.

Ska du gifta dig? Innan man gifter sig kan det vara bra att tänka på om man behöver ett äktenskapsförord. Om någon av er har barn sedan tidigare kan ett testamente också behövas. Kontakta oss för råd.

Bodelning och äktenskapsförord

I ett äktenskap har man så kallad giftorätt till all egendom. Det innebär att vid en skilsmässa delar man alla tillgångar lika, oavsett om det är bostad, båt eller privat pensionsförsäkring. Det finns några undantag till reglerna, men vill man inte dela allt eller om man vill vara säker på vad som gäller kan man skriva ett äktenskapsförord. Det bestämmer vad man ska dela på och vad var och en ska behålla själva.

När man delar upp sin egendom vid skilsmässa gör man en bodelning. Man har rätt att begära det flera år efter en skilsmässa. Därför är det viktigt att kunna bevisa att bodelningen skett genom att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal.

Arv och testamente

Makar ärver normalt varandra, men det finns ett viktigt undantag som de flesta inte tänker på: Om en make har barn som inte är gemensamma (särkullbarn) ärver detta/dessa barn istället för maken. Men genom testamente kan man bestämma att efterlevande make också ärver.